Het unieke aan mijn trainingen is dat deze afgestemd worden op jouw organisatie en jouw product, c.q. dienst. In vergelijk met de gangbare gestandaardiseerde trainingen, spreken deze trainingen meer tot de verbeelding van jouw personeel zullen zij zich meer met de inhoud van de training verbonden voelen.

Communicatietraining klantgericht communiceren

Soms kun je het gevoel hebben dat je tussen twee partijen moet laveren. Aan de ene kant wil je ingaan op de wensen van de klant, aan de andere kant vraagt jouw werkgever ook de bedrijfsbelangen in het oog te houden en mogelijkheden te signaleren. Alleen een heldere communicatie naar beide partijen helpt! In deze training leer je vaardigheden waardoor je doeltreffender kunt communiceren en opereren.

Teambuilding

Niet het individu, maar het team bepaald het succes van jouw organisatie. Het onderwerp van deze training is de effectiviteit van het team als geheel en hoe dit team opereert binnen de organisatie. Daarbij wordt vooral gekeken naar de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams spelen er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen, manier van werken, bijdragen van individuele teamleden.

De Teambuilding training maakt deze zaken inzichtelijk en bespreekbaar, op een constructieve manier middels: Het vergroten van het bewustzijn omtrent het eigen gedrag Het vergroten van het bewustzijn omtrent het effect van het eigen gedrag ten opzichte van andere mensen Het aanleren van kennis en vaardigheden om het eigen gedrag zo optimaal mogelijk in te zetten

Conflicthantering

Mensen verschillen van elkaar en in veel samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen. Conflicten liggen op de loer. Soms worden ze uit de weg gegaan, terwijl het juist beter en effectiever is om conflicten aan te pakken. Soms escaleren conflicten en lopen de emoties hoog op – met alle ongewenste gevolgen voor de organisatie en voor jezelf. In de training conflicthantering leer je hoe je op een effectieve manier met conflicten om kunt gaan. Hoe je spannende situaties goed kunt hanteren en goede resultaten behaalt, zonder de belangen van de ander uit het oog te verliezen en de relatie te verstoren.

Weight Coaching ©

Ik bied een uniek trainingsprogramma voor de behandeling van eetstoornissen en/of overgewicht. In plaats van bestrijding van overgewichtsymptomen, heb ik een uniek en effectief programma ontwikkeld welke zich voor een belangrijk deel richt op het vinden van de oorzaken van overgewicht. Niet via strenge diëten of aangepaste voeding

Geef een reactie